top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-04-24 (09:55:30)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     7968
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-04-11
 
일 시 : 2014년 04월 11일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 오 동 찬 교수님 ( 서울대학교 약학대학)

주 제 : Chemical Biology of Bacterial Secondary Metabolites in Insect Ecosystems
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
25 RCER-세미나-2014-05-02 admin 2014.10.208865
24 RCER-세미나-2014.05-07 admin 2014.10.206352
23 RCER - 세미나-2014.04.25 admin 2014.10.206157
RCER-세미나-2014-04-11 admin 2014.04.247968
21 RCER-세미나-2014-03-28 admin 2014.04.247295
20 RCER-세미나-2014-03-21 admin 2014.03.247341
19 RCER-세미나-2013-12-12 admin 2014.03.247227
18 RCER-세미나-2013-10-10 admin 2013.10.108004
17 RCER-세미나-2013-09-26 admin 2013.09.267983
16 RCER-세미나 -2011-11-22 admin 2013.09.128009
15 RCER-세미나 -2013-05-22 admin 2013.05.238006
14 RCER-세미나-2013-05-03 admin 2013.05.027947
13 RCER 세미나-2012-11-19 admin 2012.11.208912
12 RCER-세미나-2012-11-14 admin 2012.11.169508
11 RCER-세미나-2012-06-07 admin 2012.06.2510369
10 RCER - 2nd Symposium admin 2012.06.2510189
9 RCER-세미나-2012-04-24 admin 2012.06.259791
8 RCER-세미나-2012-03-29 admin 2012.06.257424
7 RCER-세미나-2011-09-08 admin 2012.06.257436
6 RCER-세미나-2011-07-14 admin 2012.06.257177
[1] 2 [3]
목록 새글쓰기