top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-03-24 (09:20:23)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     7111
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-03-21
 
일 시 : 2014년 03월 21일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 김 욱 교수님 (아주대학교 공과대학)

주 제 : Post-transcriptional regulation of insulin mRNA by RNA-binding protein HuD
 
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
25 RCER-세미나-2014-05-02 admin 2014.10.208488
24 RCER-세미나-2014.05-07 admin 2014.10.206089
23 RCER - 세미나-2014.04.25 admin 2014.10.205914
22 RCER-세미나-2014-04-11 admin 2014.04.247732
21 RCER-세미나-2014-03-28 admin 2014.04.247059
RCER-세미나-2014-03-21 admin 2014.03.247111
19 RCER-세미나-2013-12-12 admin 2014.03.246994
18 RCER-세미나-2013-10-10 admin 2013.10.107764
17 RCER-세미나-2013-09-26 admin 2013.09.267723
16 RCER-세미나 -2011-11-22 admin 2013.09.127774
15 RCER-세미나 -2013-05-22 admin 2013.05.237776
14 RCER-세미나-2013-05-03 admin 2013.05.027708
13 RCER 세미나-2012-11-19 admin 2012.11.208691
12 RCER-세미나-2012-11-14 admin 2012.11.169247
11 RCER-세미나-2012-06-07 admin 2012.06.2510134
10 RCER - 2nd Symposium admin 2012.06.259945
9 RCER-세미나-2012-04-24 admin 2012.06.259563
8 RCER-세미나-2012-03-29 admin 2012.06.257182
7 RCER-세미나-2011-09-08 admin 2012.06.257199
6 RCER-세미나-2011-07-14 admin 2012.06.256910
[1] 2 [3]
목록 새글쓰기