top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-03-24 (09:18:34)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     7230
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2013-12-12
 
일 시 : 2013년 12월 12일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 김선여 교수님 (가천대학교 약학대학)

주 제 : Modulation of skin photoaging by dietary supplementation of fermented barley and soybean
 
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
25 RCER-세미나-2014-05-02 admin 2014.10.208872
24 RCER-세미나-2014.05-07 admin 2014.10.206358
23 RCER - 세미나-2014.04.25 admin 2014.10.206160
22 RCER-세미나-2014-04-11 admin 2014.04.247974
21 RCER-세미나-2014-03-28 admin 2014.04.247300
20 RCER-세미나-2014-03-21 admin 2014.03.247346
RCER-세미나-2013-12-12 admin 2014.03.247230
18 RCER-세미나-2013-10-10 admin 2013.10.108008
17 RCER-세미나-2013-09-26 admin 2013.09.267991
16 RCER-세미나 -2011-11-22 admin 2013.09.128016
15 RCER-세미나 -2013-05-22 admin 2013.05.238010
14 RCER-세미나-2013-05-03 admin 2013.05.027950
13 RCER 세미나-2012-11-19 admin 2012.11.208915
12 RCER-세미나-2012-11-14 admin 2012.11.169511
11 RCER-세미나-2012-06-07 admin 2012.06.2510372
10 RCER - 2nd Symposium admin 2012.06.2510195
9 RCER-세미나-2012-04-24 admin 2012.06.259795
8 RCER-세미나-2012-03-29 admin 2012.06.257428
7 RCER-세미나-2011-09-08 admin 2012.06.257439
6 RCER-세미나-2011-07-14 admin 2012.06.257183
[1] 2 [3]
목록 새글쓰기