top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2013-10-10 (17:26:18)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     7778
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2013-10-10
 
일 시 : 2013년 10월 10일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 남석우 교수님 (가톨릭대학교 의과대학)

주 제 : Insight into histone deacetylases and their regulatory microRNAs in liver cancer
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
25 RCER-세미나-2014-05-02 admin 2014.10.208509
24 RCER-세미나-2014.05-07 admin 2014.10.206102
23 RCER - 세미나-2014.04.25 admin 2014.10.205929
22 RCER-세미나-2014-04-11 admin 2014.04.247745
21 RCER-세미나-2014-03-28 admin 2014.04.247075
20 RCER-세미나-2014-03-21 admin 2014.03.247124
19 RCER-세미나-2013-12-12 admin 2014.03.247008
RCER-세미나-2013-10-10 admin 2013.10.107778
17 RCER-세미나-2013-09-26 admin 2013.09.267735
16 RCER-세미나 -2011-11-22 admin 2013.09.127788
15 RCER-세미나 -2013-05-22 admin 2013.05.237789
14 RCER-세미나-2013-05-03 admin 2013.05.027723
13 RCER 세미나-2012-11-19 admin 2012.11.208705
12 RCER-세미나-2012-11-14 admin 2012.11.169263
11 RCER-세미나-2012-06-07 admin 2012.06.2510149
10 RCER - 2nd Symposium admin 2012.06.259960
9 RCER-세미나-2012-04-24 admin 2012.06.259576
8 RCER-세미나-2012-03-29 admin 2012.06.257196
7 RCER-세미나-2011-09-08 admin 2012.06.257212
6 RCER-세미나-2011-07-14 admin 2012.06.256922
[1] 2 [3]
목록 새글쓰기