top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2012-06-25 (09:28:06)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     7029
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2011-07-14
 

일시 : 2011년 07월14일

장소 : 약학관 530150호

연자 :- Tae-Young Roh,PhD. 

(Dept. Life Science & Div. of Intergrative Bioscience and Biotechnology Pohang University of Science and Technology(POSTECH)

발표주제 :

Epogenetic Analysis during Cell Reprogramming Process

  xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
25 RCER-세미나-2014-05-02 admin 2014.10.208676
24 RCER-세미나-2014.05-07 admin 2014.10.206219
23 RCER - 세미나-2014.04.25 admin 2014.10.206038
22 RCER-세미나-2014-04-11 admin 2014.04.247847
21 RCER-세미나-2014-03-28 admin 2014.04.247178
20 RCER-세미나-2014-03-21 admin 2014.03.247227
19 RCER-세미나-2013-12-12 admin 2014.03.247111
18 RCER-세미나-2013-10-10 admin 2013.10.107886
17 RCER-세미나-2013-09-26 admin 2013.09.267854
16 RCER-세미나 -2011-11-22 admin 2013.09.127889
15 RCER-세미나 -2013-05-22 admin 2013.05.237890
14 RCER-세미나-2013-05-03 admin 2013.05.027829
13 RCER 세미나-2012-11-19 admin 2012.11.208798
12 RCER-세미나-2012-11-14 admin 2012.11.169393
11 RCER-세미나-2012-06-07 admin 2012.06.2510255
10 RCER - 2nd Symposium admin 2012.06.2510075
9 RCER-세미나-2012-04-24 admin 2012.06.259675
8 RCER-세미나-2012-03-29 admin 2012.06.257295
7 RCER-세미나-2011-09-08 admin 2012.06.257312
RCER-세미나-2011-07-14 admin 2012.06.257029
[1] 2 [3]
목록 새글쓰기