top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2016-06-16 (10:54:25)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     13018
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2016.6.14
 
일   시 : 2016년 6월 14일
장   소:  약학관 530254호
발표자 : 곽 미 경 교수님
주   제 :  Association of NRF2 with Cancer Mitochondria and Metabolism Through the miR-181c / Mitochondria-encoded Cytochrome c Oxidase Pathway
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글



번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1613018
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413169
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2413083
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2413051
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1213580
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1213498
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2913747
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2213878
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1513931
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1513906
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1614816
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1614797
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1614969
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1614762
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1614815
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1614904
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1614794
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2017972
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2017441
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017309
 1 [2][3]
목록 새글쓰기