top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2016-04-12 (16:49:47)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     14128
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2016.04.12
 
일   시 : 2016년 4월 12일
장   소:  약학관 530254호
발표자 : 김 기 우 교수님
주   제 :“Metabolic Roles of Forkhead Transcription Factor O1 (FoxO1) in Dopaminergic Neurons”
 
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1613578
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413734
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2413646
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2413648
RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1214128
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1214017
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2914299
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2214434
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1514470
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1514453
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1615364
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1615341
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1615542
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1615307
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1615356
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1615447
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1615345
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2018519
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2018027
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017847
 1 [2][3]
목록 새글쓰기