top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2016-04-12 (16:47:26)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     14053
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2016.04.07
 
일   시 : 2016년 4월 7일
장   소:  약학관 530150호
발표자 : 권 소 희 교수님
주   제 : “Selective Inhibition of HDAC6 Regulates Preferential Cytotoxicity in Cancer Cells by Modulating the Acetylation and Stability of p53 and Hsp90”
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1613621
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413775
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2413684
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2413689
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1214167
RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1214053
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2914336
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2214476
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1514513
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1514493
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1615404
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1615376
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1615581
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1615349
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1615399
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1615490
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1615388
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2018560
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2018063
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017880
 1 [2][3]
목록 새글쓰기