top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2015-12-16 (09:46:28)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     15806
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-11-20
 
일   시 : 2014년 11월 20일
장   소: 약학관 530211
발표자 : 권 학 철 박사님
주   제 : 신규 약물 소재 개발을 위한 미생물 이차대사산물 연구
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1614081
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2414237
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2414154
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2414160
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1214643
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1214513
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2914792
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2214930
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1514987
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1514947
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1615873
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1615840
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1616059
RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1615806
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1615862
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1615946
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1615849
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2019021
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2018535
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2018363
 1 [2][3]
목록 새글쓰기