top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2015-12-16 (09:45:15)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     15292
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-11-13
 
일   시 : 2014년 11월 13일
장   소: 약학관 530211
발표자 : 박 종 우 박사님
주   제 : MacroH2A1.1 promotes survival in response to DNA damage by altering poly(ADP-ribose) metabolism
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1613512
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413669
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2413575
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2413581
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1214065
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1213965
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2914234
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2214371
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1514408
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1514389
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1615297
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1615285
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1615472
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1615245
RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1615292
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1615382
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1615279
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2018460
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2017948
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017795
 1 [2][3]
목록 새글쓰기