top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-10-20 (10:44:07)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     17881
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-07-14
 
일   시 : 2014년 7월 14일

장   소 : 약학관 530211

발표자 : 홍 지 용 교수님/Duke University

주   제 : Natural Product Synthesis at the Interface of Chemistry and Biology
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1613621
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413775
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2413685
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2413689
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1214167
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1214053
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2914337
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2214476
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1514513
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1514493
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1615404
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1615376
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1615581
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1615349
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1615400
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1615490
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1615388
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2018561
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2018063
RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017881
 1 [2][3]
목록 새글쓰기